Theo Điều 19 Chương IV của Quy chế kiểm tra quản lý giấy phép lái xe cơ giới được cấp cùng nhau theo Nghị định số 4352/2001 / QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, việc chuyển đổi giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam được quy định tại Điều 5 của Chương II như sau:

GIẤY PHÉP CHUYỂN ĐỔI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KẾT QUẢ, LÀM VIỆC VÀ NGHIÊN CỨU DÀI HẠN Ở VIỆT NAM:

1.1. Người nước ngoài cư trú, làm việc hoặc học tập tại Việt Nam hoặc người nước ngoài lái xe đã đăng ký ở nước ngoài vào Việt Nam từ 3 tháng trở lên, có bằng lái xe quốc tế hoặc quốc gia (cấp ở nước ngoài) cũng có giá trị sử dụng, nếu họ muốn lái xe đăng ký ở nước ngoài tại Việt Nam, họ muốn phải nộp đơn xin thay đổi bằng lái xe Việt Nam tương quan. Đào tạo lái xe quận Ba Đình

1.2. Thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe bao gồm:

a) Đơn xin chuyển đổi bằng lái xe (theo mẫu quy định), có xác nhận của người đứng đầu cơ quan quản lý người nước ngoài tại Việt Nam (do Đại sứ quán, Lãnh sự quán, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao, Cơ quan Chính phủ, Vụ Kế hoạch & Đầu tư , Phòng kinh tế đối ngoại các tỉnh, thành phố, văn phòng đại diện nước ngoài, Tổng giám đốc các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, người đứng đầu cơ quan nơi người nước ngoài làm việc hoặc học tập).

b) Bản sao giấy phép lái xe ở nước ngoài.

c) Dịch giấy phép lái xe ra nước ngoài sang tiếng Việt bảo đảm chất lượng dịch thuật của công chứng Nhà nước hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam rằng bản dịch hoạt động và đóng dấu bản sao giấy phép lái xe.

d) Bản sao hộ chiếu (bao gồm số hộ chiếu, tên và ảnh của người đã cấp, ngày hết hạn và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam) hoặc bản sao chứng minh nhân dân (ngoại giao hoặc công vụ) do Bộ Ngoại giao cấp Việt Nam. Đối với các đối tượng của văn phòng đại diện ngoại giao, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế được hưởng các đặc quyền và quyền miễn trừ có thư giới thiệu theo mẫu do Cục Nghị định thư – Bộ Ngoại giao quy định.

e) 03 ảnh màu 3x4cm cỡ ID.

f) Khi làm thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe, phải xuất trình giấy phép lái xe và hộ chiếu ở nước ngoài (hoặc chứng minh nhân dân ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp) để so sánh với hồ sơ.

1.3. Ngày hết hạn giấy phép lái xe của Việt Nam đã thay đổi theo ngày hết hạn của giấy phép lái xe ở nước ngoài nhưng không vượt quá giới hạn quy định của giấy phép lái xe Việt Nam.

1.1. Không chấp nhận các ứng dụng thay đổi giấy phép lái xe đã hết hạn, bị xóa hoặc bị xé, không còn tất cả các yếu tố cần thiết để thay đổi giấy phép lái xe hoặc đã xác định sự khác biệt.

1.2. Trong trường hợp giấy phép lái xe quốc tế hoặc quốc gia cho người nước ngoài lái nhiều loại xe khác nhau đang được đổi lấy bằng lái xe tương quan của Việt Nam.

1.3. Đơn xin đổi giấy phép lái xe của người nước ngoài được lưu trữ tại cơ quan cấp giấy phép lái xe chuyển đổi (Sở Giao thông vận tải Việt Nam) bao gồm các tài liệu được ghi tại các điểm a, b, c, d, e Mục 1.2 ở trên.

1.4. Nếu thay đổi giấy phép lái xe vào lần tới, phải có tài liệu theo quy định tại các điểm a, d, e, g Mục 1.2 ở trên.

1.5. Nếu cần di chuyển giấy phép lái xe được cấp cho địa phương khác, cơ quan cấp giấy phép lái xe làm cho hình thức di chuyển gắn liền với hồ sơ lái xe chuyển đến cơ quan cấp giấy phép lái xe để chuyển đến.

GIẤY PHÉP CHUYỂN ĐỔI CHO DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ĐỂ ĐĂNG KÝ XE:

2.1. Du khách nước ngoài lái xe nước ngoài đã đăng ký đi du lịch tại Việt Nam, có bằng lái xe quốc tế hoặc quốc gia (cấp ở nước ngoài) có giá trị sử dụng, nếu họ muốn lái xe, phải làm thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe tương quan của Việt Nam.

2.2. Quy trình chuyển đổi giấy phép lái xe bao gồm các tài liệu được chỉ định tại các điểm a, b, c, d, e, g Mục 1.2 ở trên.

2.3. Trong trường hợp đăng ký đi du lịch, du khách chưa thể xuất trình hộ chiếu nước ngoài và bằng lái xe nước ngoài, có thể dựa trên danh sách nhập cư của Bộ Công an và bản dịch bằng lái xe (kèm theo bản sao giấy phép lái xe ở nước ngoài) sổ đăng ký. Giấy phép lái xe chỉ được cấp cho những người thực sự vào Việt Nam sau khi so sánh giấy phép lái xe và hộ chiếu ở nước ngoài. Thời hạn cấp giấy phép lái xe phù hợp với thời gian khách du lịch tại Việt Nam (từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh) nhưng không vượt quá thời hạn đối với giấy phép lái xe Việt Nam.

2.4. Đơn xin đổi giấy phép lái xe của người nước ngoài được lưu trữ tại cơ quan cấp giấy phép lái xe chuyển đổi (Sở Giao thông vận tải Việt Nam) bao gồm các tài liệu được ghi tại các điểm a, b, c, d, e Mục 1.2 ở trên.

2.5. Sở Giao thông vận tải khi đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài hàng tháng, phải báo cáo Sở Giao thông vận tải Việt Nam.